Odkryj nową inicjatywę Wind Industry Hub – Katalog Dostawców i Usługodawców Energetyki Wiatrowej w Polsce, w którym znajdują się oferty i dane kontaktowe kilkudziesięciu krajowych firm operujących na rynku!

Profil podmiotów jest niezwykle urozmaicony – w katalogu znalazły się m. in. zakłady produkcyjne, budowlane, logistyczne, spedycyjne, doradcze, prawnicze, rekrutacyjne, naukowobadawcze czy edukacyjne, a wspólnym mianownikiem jest ich afiliacja przy Wind Industry Hub.