Aktualności

O Nas

Transformacje energetyczna Polski przyspiesza, a rynek energetyki wiatrowej od kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie. Na nowej gałęzi gospodarki skorzysta tzw. local content – czyli polskie firmy zaangażowane w łańcuch produkcji i dostaw. Polski przemysł ma ogromny potencjał do tego, aby być istotnym graczem w globalnym łańcuchu dostaw dla energetyki wiatrowej. Jednak bez solidnej, strategicznej polityki przemysłowej skupionej na OZE, w tym w szczególności na sektorze offshore wind istnieje ryzyko, że pozostaniemy w tyle. Zegar tyka, a natychmiastowe działanie jest niezwykle istotne. Dlatego Polska pilnie potrzebuje mądrego planu działań, nakierowanego na wsparcie łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.

W odpowiedzi na te wyzwania powstała Fundacja Wind Industry Hub, która rozpoczyna swoją działalność na rzecz wsparcia budowy silnego przemysłu i zaplecza usługowego dla sektora wiatrowego w Polsce. Celem fundacji są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego poprzez zapewnienie odpowiedniej bazy przemysłowej w Polsce.

Wind Industry Hub będzie swoimi działaniami wzmacniała polskie firmy w ekspansji na rynki zagraniczne oraz rozwijała napływ inwestycji zagranicznych do Polski. Fundacja zagwarantuje budowanie silnych relacji biznesowych, transfer wiedzy i technologii, a także wsparcie realizacji wspólnych projektów między krajowymi i zagranicznymi podmiotami przemysłowymi, działającymi w sektorze wiatrowym. Poprzez współpracę z administracją rządową i wsparcie otoczenia biznesowego i prawnego Fundacja będzie współtworzyła spójną politykę przemysłową Polski i dynamiczny rozwój polskiego przemysłu wiatrowego. Do celów Fundacji naleć będzie również wsparcie polskich firm i instytucji w realizacji polityki UE w zakresie wzmocnienia europejskiego przemysłu dostarczającego komponenty na rzecz inwestycji w neutralne klimatycznie technologie energetyczne.

Skontaktuj się z nami

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

al. Wojska Polskiego 187/4-5
71-325 Szczecin

e-mail: biuro@windindustry.pl

NIP: 852-22-72-575
REGON: 811949676
KRS: 0000097999

    Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wind Industry Hub w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

    * Pola wymagane.