Z samego rana w czwartek 25 kwietnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie poświęcone priorytetom polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2025 r. Jak wiadomo, 9 czerwca br. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, po nich zaczną się prace nad składem nowej Komisji Europejskiej, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych (DG), trwają prace nad priorytetami nadchodzącej Komisji i propozycjami zadań dla przyszłych komisarzy.

Pod tym kątem KPRM, wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zorganizował spotkanie dedykowane proponowanym przez branżę energetyczną postulatom Polski w tym zakresie na najbliższe lata pracy Komisji, jak i w okresie Prezydencji Polski w Radzie UE w I połowie 2025 r. W dyskusji udział wzięli Janusz Gajowiecki Prezes PSEW i WIH, jak również Maciej Mierzwiński, Prezes CEE Energy i członek Rady Programowej WIH.

Panowie zaadresowali kwestie związane z potrzebą rozwoju europejskich łańcuchów dostaw na rzecz energetyki wiatrowej i lepszej koordynacji współpracy pomiędzy Państwami członkowskimi. Przedmiotem dyskusji były również szanse związane z finalizowanym aktualnie dokumentem Net Zero Industry Act, który stwarza narzędzia dla promocji lokalnych wytwórców i realizacji projektów w oparciu o ideę nearshoringu.

Przemiany gospodarcze Europy, w tym Europejski Zielony Ład w najbliższych latach powinny opierać się na silnym lokalnym przemyśle i reindustrializacji Europy, w tym Polski. Ponowne uprzemysłowienie Europy w duże mierze jest zależne od polityki gospodarczej Unii Europejskiej, która wpływa na warunki prowadzenia biznesu w Unii oraz poza nią.

Transformacja gospodarcza i energetyczna odbywa się na niespotykaną dotąd skalę, w otoczeniu globalnej konkurencji oraz presji cenowej. Chcąc wzmocnić swoją pozycję Europa skupia się na ograniczeniu swojej zależności od mocarstw autorytarnych, ochronie przed nieuczciwą konkurencją oraz modernizacji sektora przemysłowego. Kluczowe dla powodzenia tych działań będzie m.in. sprawne wdrożenie zielonej i cyfrowej transformacji, co wymaga dodatkowych środków finansowych. Dążenie do zwiększenia samowystarczalności w sektorach strategicznych i do budowy niskoemisyjnej, zrównoważonej gospodarki wymaga jednak nowego systemu budowy pozycji konkurencyjnej europejskich zakładów, w tym wyjątkowo dużych mechanizmów wsparcia finansowego, bez którego założone cele nie zostaną osiągnięte.

Wind Industry Hub od końca 2023 roku podjął działania w celu zaproponowania Rządowi Polskiemu treści strategii przemysłowej dla energetyki wiatrowej. Dokument ten będzie istotnym wkładem Polski w powyższe postulaty prezydencji. Dzięki takiemu podejściu, Polska może nie tylko określić ambicje, ale też zaproponować konkretne mechanizmy i metodykę ich wdrażania.