W dniach 24-25 kwietnia w Katowicach Fundacja RE- Source Hub zorganizowała konferencję dedykowaną odbiorcom i wytwórcom energii pt.  „Zielona energia dla biznesu”.
Jak podkreślali uczestnicy, podczas wydarzenia zyskali wiele wartościowej wiedzy o umowach cPPA, rynku energii, oraz współpracy wytwórców i odbiorców.
🍃✨Członek Zarządu Fundacji Wind Industry Hub – dr Arkadiusz Sekściński wziął udział w panelu „Czy zielona energia może napędzić sprawiedliwą transformację regionów” oraz moderował warsztat „Zielona energia łańcucha dostaw offshore”, której WIH był parnerem.

W dyskusji udział wzięli:
Jakub Wnuczyński – Baltic Towers
Bartosz Wilk – Business Energy Solutions
Grzegorz Wysocki MBA ACCA
Maciej Kowalski – Ignitis Polska 

Uczestnicy przedstawili perspektywę podmiotów realizujących inwestycje w segmencie offshore wind, w tym oczekiwanie by cały łańcuch produkcji oparty był na zasadzie minimalizacji śladu węglowego. W trakcie panelu omówiono też w jaki sposób zabrać się do procesu kontraktowania zielonej energii. Przedstawiono również dotychczasowe dobre praktyki w zakresie tworzenia „zielonych” łańcuchów dostaw oraz korzyści jakie przyniosły one firmom, które wdrożyły takie podejście.

Gorące podziękowania i gratulacje dla Organizatorów Fundacja RE- Source Hub.